ผลิตภัณฑ์ FOUR N

ALWAYS PREMIUM FOR YOU

01 .

กุ้งขาววานาไมติดหัวแช่เยือกแข็ง

02 .

กุ้งขาววานาไมหักหัวแช่เยือกแข็ง

03 .

กุ้งขาววานาไมแกะเปลือกผ่าหลังไว้หางแช่เยือกแข็ง

04 .

กุ้งขาววานาไมแกะเปลือกไว้หางผ่าผีเสื้อแช่เยือกแข็ง

05 .

กุ้งขาววานาไมแกะเปลือกผ่าหลังถอดหางแช่เยือกแข็ง

06 .

กุ้งขาววานาไมแกะเปลือกไม่ผ่าหลังถอดหางแช่เยือกแข็ง

07 .

กุ้งขาววานาไมตัวหักแช่เยือกแข็ง

08 .

กุ้งขาววานาไมติดหัวต้มแช่เยือกแข็ง

รูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์

thThai